Радници ове службе обављају следеће послове:

  • Планирање и реализација прихода и расхода Установе,
  • Обрачун и исплате зараде,
  • Вођење магацинског пословања,
  • Другe финансијскe послове.

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.