Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 5 гостију на мрежи

 


Превентивна здравствена заштита кроз реализацију својих активности обезбеђује потребне услове за правилан психофизички развој детета.

За реализацију овог циља спроводимо:

- опште мере на унапређењу и очувању здравља,

- систематско праћење раста, развоја и здравља деце,

- мере правовременог спречавања и раног откривања поремећаја и болести

- здравствено-васпитни рад.


Опште мере на очувању здравља деце спроводе се кроз правилан распоред и садржај активности за време боравка у вртићу, обезбеђивање одмора, сна, боравка на отвореном простору, контролу хигијене и безбедности свих простора и мере заштите од сунчевог зрачења.

Правилна исхрана и витаминска профилакса спроводи се уз поштовање норматива и физиолошког размака.Дају се предлози и сугестије на њено побољшање,сервирање и дистрибуцију.

Културно хигијенске навике воде ка очувању здравља деце уз примену пројекта „Здрав вртић„ који је акредитован од Министарства просвете.

Санитарно-хигијенски услови спроводе се кроз одржавање опште хигијене просторија, личне хигијене деце и особља, оптималне температуре, спровођење ДДД, правилно функционисање и хигијенско одржавање кухињског блока, правилно прикупљање и експозиција отпадних материја.


Систематско праћење раста, развоја и здравља деце у колективу спроводи се пријемом уз уредну лекарску документацију, дневном тријажом, организовањем систематских прегледа од стране педијатара, два пута годишње, стоматолога, укључујући и физијатра, логопеда, скрининг за детекцију поремећаја говора за узраст од 4 година и предузимањем одговарајућих мера за лечење и рехабилитацију.


Мере правовременог спречавања и откривања поремећаја и болести предузимају се благовременим мерама лечења, корекцијама и рехабилитацијом, уз ангажовање стручног тима Установе и ван ње..


Здравствено васпитање има за циљ: стицање нових знања и вештина деце и запослених радника, учешће на семинарима, трибинама и активно укључивање родитеља.


Здравствено-васпитне активности

- обележавање Светског дана воде

( 22.03.2012.)- поводом Светског дана борбе против ТБЦ-а (24.03.2012.г.)
У оквиру здравствено васпитног рада од 24.-27.04.2012.г. у свим васпитним групама на селу организована је позоришна представа "Здрави стилови живота"

 

 

 

 

 

 


Превентивна здравствена заштита обавља стручне и едукативне послове у установи, израђује годишњи програм рада, прати законске промене,предлаже решења за њихово остваривање.

Сви задаци су у складу са Правилником и Упуством за спровођење превентивне здравствене заштите у предшколским установама које је донео Министар здравља 1996 године

 

 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач