Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 12 гостију на мрежи

 


Разграната делатност Предшколске установе,пораст броја деце свих узраста и нарасле потребе условиле су поступно формирање стручне службе. Давне 1994. године Предшколска установа добила је првог педагога. Од тада почиње, зависно од економских могућности, комплетирање екипе стручних сарадника и сарадника.

Закон о предшколском васпитању и образовању из 2010.г. разликује стручне сараднике и сараднике у предшколској установи, истичући основну и пратеће делатности установе.

Задатак стручног сарадника јесте да саветодавним радом и другим облицима рада унапређује васпитно-образовни рад и пружа стручну помоћ деци, родитељима, односно старатељима и васпитачима

Сараданици својим знањем, саветодавним и стручним радом обезбеђују квалитетније остваривање неге, исхране, превентивно-здравствене и социјалне заштите.

Стручну службу Установе чини тим:

*педагога,

*психолога,

*логопеда,

*дефектолога,

*педагога за физичко васпитање ,

*социјалног радника,

*нутриционисте

*главне медицинске сестре.

Послови стручних сарадника и сарадника се, по многим питањима, међусобно

прожимају и изузетно је важно усклађено деловање свих стручњака.

Данас је Предшколска установа у позицији да, заједно са породицом, учествује у подизању и раном васпитању и образовању деце. Велика је улога стручног тима управо у овој области – заступљеност стручњака више профила обезбеђује потпуније и вишедимензионално сагледавање одређених појава и ситуација -из живота деце и породица- што доприноси већој професионалности и квалитету рада.

Чланови стучног тима раде самостално, обављајући послове и задатке своје струке али се и, у зависности од потребе и природе проблема укључују у рад тима а све у циљу подршке детету, породици и васпитачима.

Пажљиво праћење сваког детета, одговарање на његове потребе и оснаживање развоја у добро структурисаним условима материјалног и социјалног окружења циљ је свих радника овог тима и свих радника Предшколске установе „Наше дете“.


ТУ СМО ЗА СВА ВАША ПИТАЊА, СУГЕСТИЈЕ, ПРЕДЛОГЕ...


Е-mail: nasedete.vranje@gmail.

са  назнаком - за стручну службу-

или нагласите профил сарадника коме се обраћате...

 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач