Централна кухиња

Предшколске установе

„Наше дете“  налази се

у улици Моше Пијаде 10

–  при Вртићу „Наше дете“.

   

           

            У централној кухињи  припрема се храна за децу целодневног и полудневног боравка свих вртића у граду, док вртић у Врањској Бањи има своју кухињу.

            Промоција „Здраве хране“  и активности на унапређивању исхране су такође саставни део рада централне кухиње.

  У служби за исхрану деце ради  15 радника. 

  Службом за исхрану деце руководи управник објекта,  а за састављање јеловника је задужен сарадник за исхрану-нутрициониста.

      Установа је са ЗЗЈЗ у Врању склопила уговор о контроли хигијенског стања и микробиолошке исправности хране и намирница.Једном месечно ЗЗЈЗ У Врању врши узорковање хране  и узима брисевеса руку и посуђа (прибора) из свих кухиња предшколске установе, као и узорке хране и намирница.

     У централној  и дистрибутувним кухињама имплементиран је HACCP систем (обезбеђивање здравствено безбедног производа намењеног деци).

     У кухињи се дневно припреми и дистрибуира око 3800 оброка за децу целодневног боравка и око 300 оброка за децу полудневног боравка.

     Такође у централној кухињи се припремају оброци за децу која су због здравственог стања по препоруци педијатра на посебном режиму исхране.

 

ЗА РОДИТЕЉЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА