Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 33 гостију на мрежи

 

Предшколска установа уводи систем наплате путем уплатница

Родитељи ће моћи да измире своје обавезе према Установи и на шалтерима пошти или банака.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о наплати услуга за боравак деце у Предшколској установиОбавештавамо родитеље – кориснике услуга вртића да ће се, од 01.01.2015.г.,  наплата услуга за боравак деце вршити искључиво преко текућег рачуна Установе - 
Предшколска установа „Наше дете“
текући рачун бр: 840-92667-32.


Родитељи признанице добијају од васпитача групе  и у обавези су да до 15-ог у месецу уплате обавезе за претходни месец и покажу васпитачу доказ о уплати.
Измена начина плаћања врши се због укидања готовинског начина плаћања и укидања благајни наплате од 01.01.2015.г.
Родитељима који дуже од два месеца не измирују обавезе према Установи биће отказан уговор о боравку деце.

Предшколска установа „Наше дете“
Директор
Јагода Ђорђевић

 


О Б А В Е Ш Т Е ЊЕ


ОБАВЕШТАВАМО РОДИТЕЉЕ-КОРИСНИКЕ УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШЕ ДЕТЕ“ ДА ЈЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА СВОЈИМ ОДЛУКАМА БРОЈ 06-148/2015-04 ОД 24.08.2015. ГОДИНЕ, 06-155/205-04 ОД 31.08.2015. ГОДИНЕ И 06-158/2015-04 ОД 04.09.2015. ГОДИНЕ УТВРДИЛО ЕКОНОМСКУ ЦЕНУ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАШЕ ДЕТЕ“ У ВРАЊУ И УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА УСЛУГА У ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ У МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ОД:

· ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ...................................4.230,00 ДИНАРА,

· ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ..... 3.540,00 ДИНАРА,

· УЖИНА ЗА ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК .................. 1.133,00 ДИНАРА.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ЈЕ УТВРДИЛО И ПРЕДЛОГ КАТЕГОРИЈА ДЕЦЕ КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА РЕГРЕСИРАНУ ЦЕНУ У ОДНОСУ НА УТВРЂЕНУ ЦЕНУ ИЛИ БЕСПЛАТАН БОРАВАК У УСТАНОВИ И ТО:

· ДРУГО ДЕТЕ У ВРТИЋУ ...................................................85%,

· ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ ................ 50%,

· ДЕЦА САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА КОЈИ СУ

КОРИСНИЦИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА .................................... 50%,

· ТРЕЋЕ ДЕТЕ У ВРТИЋУ, АКО СВА ТРИ БОРАВЕ ....... БЕСПЛАТНО,

· ДЕЦА РВИ ............................................................................ БЕСПЛАТНО,

· ЗА ДЕЦУ КОРИСНИКЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

ПОРОДИЦИ ......................................................................... БЕСПЛАТНО,

· ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ДЕЦУ БЕЗ

· РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА КОЈА НИСУ КОРИСНИЦИ

ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА ............................................................ БЕСПЛАТНО,

· ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА КОЈА СУ КОРИСНИЦИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ

НОВЕ ЦЕНЕ УСЛУГА ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОД 01.СЕПТЕМБРА.2015. ГОДИНЕ.У ВРАЊУ,

В.Д. ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ,

ВЕСНА ТЕРЗИЋ

 


 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач