Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 18 гостију на мрежи

„ТАТА, МАМА И ЈА - У ВРТИЋУ :)

 

Поласком детета у вртић васпитачи и родитељи постају сарадници на заједничком задатку неге, васпитања и образовања детета.


Сарадња са породицом детета представља саставни део васпитно-образовне делатности предшколских установа. Али и више од тога – друштвена улога породици данас намеће специфичности и захтеве који чине да дечји вртић представља место живљења у коме деца долазе да задовоље своје потребе за социјализованим животом, комуникацијом и сазнањима и као такав вртић је значајан фактор у формирању личности детета и свих позитивних особина које карактеришу личност.


Ако имамо у виду чињеницу да деца данас бораве у вртићу 8, 9 па и више сати дневно то јасно указује на потребу хармоније у дечјем животу коју треба да остваре родитељи и васпитачи јер је емотивно везано за ове, њему важне особе и обе средине у којим одраста.


Са друге стране – полазак у вртић значи осамостаљивање детета – у вртићу дете стиче прве емоционалне везе са особама које нису чланови породице и ступа у разне међуљудске односе,очекује да буде вољено и прихваћено, а и оно само воли и утиче на понашање других особа !


Јасно је да ће једино континуирана, успешна сарадња која негује партнерски однос породице и вртића допринети , како развоју детета и унапређивању професионалних компетенција и рада васпитача тако и развоју родитељске улоге.


Ова изузетно одговорна улога којој треба да одговори, поставља пред предшколску установу високе захтеве и у области планирања сарадње са родитељима.То управо значи да сарадња са породицом подразумева сваковрсну подршку и помоћ породици у обављању њене заштитне, васпитне, социјалне и економске функције.


Основни принципи сарадње са породицом базирају се на неговању партнерског односа, поштовању личности и улоге родитеља, широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља, уважавању идеја родитеља, идеји да сарадња као процес захтева време, стрпљивост и заједничку одговорност.


Осим васпитача и медицинских сестара , који најнепосредније и континуирано сарађују са родитељима, у повезивању са породицом и подизању њихове васпитне компетенције , учествују и стручни сарадници – педагози, логопед, дефектолог, социјални радник, нутрициониста. Пружају стручну подршку васпитачима али и реализују различите облике сарадње са породицом.


Тако су, у периоду од 15.до 28.септембра одржана информативно-едукативна предавања у форми општих родитељских састанака у свим вртићима Установе.


Око 800 родитеља имало је прилике да добије додатне информације о значају, облицима и врстама сарадње са вртићем, о ритму дана и правилима понашања које треба да поштују сви запослени али и родитељи.

 


 

Други део састанка био је у знаку стручног предавања о „Подстицању социјално-емоционалног развоја, вештинама слушања и комуникације деце у инклузивном окружењу“ као увод и о пројекту „Кругови пријатеља – подршка социјалној инклузији деце“

 

Осврт на ова важна питања дали су социјални радник Установе Наташа Стаменковић и одговорна лица вртића.

 

Родитељима је посебно представљен јако важан програм стручне подршке породици:

С А В Е Т О В А Л И Ш Т Е за породицу

Циљ :
Пружање стручне помоћи и подршке породици у свим питањима везаним за васпитање, образовање и одрастање деце

Програм се реализује кроз индивидуалне разговоре са родитељима, а у ситуацијама када постоји потреба за неком тематском едукативном подршком, организује се рад у мањим или већим групама, предавања, трибине, радионице. Саветовалиште за родитеље реализују педагог, педагог за физичко васпитање, логопед , дефектолог и социјални радник Установе.

Рад у саветовалишту стручни сарадници планирају један дан у недељи у трајању од 2 часа. Почетком месеца сачињава се распоред рада у саветовалишту, који се доставља објектима, ради информисања родитеља и сусрете родитељи могу заказати директно у контакту са стручном службом или преко васпитача.

 

 

Ту смо да Вам , као партнери, пружимо потребне информације- знања и подржимо здраво родитељствo и срећно детињство Ваше деце.


 

 

 

 

 

Наташа Стаменковић,
социјални радник

Предшколска установа «Наше дете»


 

 

 

 

 

 

 

 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач