Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 21 гостију на мрежи

2.Посебни, специјализовани и други облици рада


2.1.Посебни програми- као облик организовања предшколског васпитања и образовања деце су целовити, комплексни васпитно-образовни програми, усмерени на целокупан развој детета и додатну подршку породици. У оквиру ових програма реализују се и услуге породици са децом предшколског узраста.

1. Програми подршке породици

Овај програм представља додатну подршку породици у остваривању родитељске улоге и повезивање породице и система васпитања и образовања путем различитих садржаја и активности, као и кроз посебне и специјализоване саветодавне облике рада

2. Клуб за правилан раст и развој

Клуб за правилан раст и развој је организован као специјализован облик рада и намењен је деци узраста од 3 до 5,5 година која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем са посебним фокусима на децу из најосетљивијих друштвених група и децу са сметњама у развоју.

Рад Клуба за правилан раст и развој реализоваће се у адаптираним просторијама у дворишту Вртића „Дечја радост“ у две смене и то: преподневна смена од 8.00 до 12,00 и поподневна смена од 13.00 до 17.00 часова.

Полазиште за организовање оваквог облика рада је схватање да је период до пете године оптималан период за развој детета и ако се ово време пропусти неке функције се неће развити до оних граница за које дете има потенцијале. Због лоших материјалних услова /лоша исхрана,нестимулативна средина../деца из сиромашних средина немају довољно подстицајних услова за развој што се веома често одржава на њихов даљи развој и њихово касније учешће у развоју друштва.

Организацијом рада Клуба за правилан раст и развој деци из сиромашних средина као и свој осталој деци понудићмо квалитетан програм који ће имати холистички приступ у њиховом васпитању и образовању уз примену методе интегрисаног учења.

2.2.Специјализовани програми су ужи васпитно-образовни програми орјентисани на стимулисање целовитог развоја деце са акцентом на посебне склоности детета или програми који се односе на поједина подручја васпитно-образовног рада са децом

1. Спортски вртић

Спортски вртић је специјализован облик рада у Предшколској установи, у коме се реализују моторичке активности са децом узраста од 4-7 година. Програм омогућује повећање доступности предшколског васпитања и образовања за сву децу, без дискриминације, као и интеграцију са децом различитог узраста и са различитим особинама. Програм карактерише сталност, односно одвија се у континуитету у периоду од 6 месеци, са редовним терминима. Програм се реализује ван редовних активности деце и могу га користити сва деца која бораве у вртићу, као и деца која нису корисници услуга дечијег вртића.

Активности се реализују у групама не већим од 20-оро уписане деце. Tрајање једне активности је 60 минута. Свака група, према распореду, недељно има 2 активности, односно 8 активности месечно. У току трајања активности родитељи раде заједно са својом децом тако да је учинак активности готово 100%, а и сама пажња и контрола рада на веома високом нивоу. Родитељи могу на један нови начин да прате рад и развој своје деце.

Програм реализује педагог за физичко васпитање Ненад Ђорђевић у сали Вртића „Бошко Буха“ Програм траје од новембра до маја а финасирају га сами родитељи.

2. Енглески језик

Програм почетног учења енглеског језика реализоваће се са свом децом у старијим и групама припремног предшколског програма у вртићима , два пута недељно по 30 минута, с циљем упознавања деце са основама енглеског језика. Посебан акценат је на изградњи вокабулара.

Кроз разноврсне садржаје ради се на: подстицању усвајања енглеског језика као средства комуникације којим се служе у игри и другим активностима, подстицању потребе за учењем страних језика, упознавању културе и традиције других народа и мотивацији деце за развијање комуникативних способности.

3. Други програми и облици рада

А) Пригодни и повремени програми- овим програмима остварују се културне и рекреативне активности, односно одмора деце,пружање могућности за социјализацију, подстицање физичког раста и развоја, култивисање стваралачког изражавања (покретом, гласом,говором,цртежом...) и развпоја способности комуникације, осамостаљивања,богаћење непосредног искуства о природи.

1. Излети

Излет је један од облика васпитно-образовног рада у вртићу и подразумева једнодневни заједнички одлазак деце (не укључује ноћење) у пратњи запосленог из вртића, изван просторија вртића, који организује и реализује вртић самостално или у сарадњи са туристичком агенцијом.

Могу се изводити пешачењем или у комбинацији са превозом.

У месецу мају планиран је једнодневни излет до Јагодине, обилазак Зоо-врта и Аква парка.

У току ове године планирани су излети у околини Врања и то:

- Манастиру Св. Прохор Пчињски

- Брани Првонек код Врањске Бање

- Излетишту „Пржар- Симпо“

2. Рекреативни боравак

Рекреативни боравак деце предшколског узраста организује се на планини.

Предности организованог боравка деце на планини су вишеструке:

- боравак деце на свежем ваздуху позитивно утиче на унапређење здравља,

- стичу се нова искуства применљива у свакодневном животу,

- задовољавају се биолошке и емоционалне потреба за кретањем,

- садржаји морају бити индивидуално примерени деци и

- велики број садржаја и активности се одвијају у другачијим условима него што деца имају у свом свакодневном окружењу.

Циљ боравка деце на планини је да се деца активно одморе што повољно утиче на унапређење њиховог здравља као и побољшања целокупног антрополошког статуса деце.

На рекреативни боравак одлазе деца корисници предшколске установе узраста од 5-7 година. Рекреативни боравак деце организује Предшколска установа уз сагласност Савета родитеља . Организује се у месецу фебруару.

 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач