Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 20 гостију на мрежи
Индекс чланка
Услуге
Услуге1
Све стране

ЈАВНА НАБАВКА - СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТНОГ КАДРА - СЕМИНАРИ У УСТАНОВИ ЈН  1.2.2/2018(ДРУГИ ПОСТУПАК)

 

Обавештење о закљученом уговору за партију  2.Извођење семинара „Линијом и бојом до креативности и бољих постигнућа"

Обавештење о закљученом уговору за партију 4. „Вежбајмо сваки дан

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. Извођење семинара „Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање
Обавештење о закљученом уговору за партију3. Извођење семинара „Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

 

 

ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ -ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА И ИНТЕРНЕТ

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.фиксна телефонија
Обавештење о закљученом уговору за партију 2.интернет
Одлука о додели уговора

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде (одговори на питања)

Прва измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА - ОСИГУРАЊЕ  ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА  УСТАНОВЕ,ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ  И ДЕЦЕ КОЈА БОРАВЕ У УСТАНОВИ  1.2.1/2018

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја и добровољно здравствено осигурање запослених

Обавештење о закљученом уговору за партију 4. Колективно осигурање живота запослених у случају смрти због болести

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.Осигурање имовине и возила

Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА - ИЗЛЕТ ДЕЦЕ У ЈАГОДИНУ  1.2.3/2018(поновљени поступак)

Одлука о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА - ИЗЛЕТ ДЕЦЕ У ЈАГОДИНУ  1.2.3/2018

 

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА - СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТНОГ КАДРА - ОРГАНИЗОВАЊЕ СЕМИНАРА ЈН.БР.1.2.2/2018

 

Одлука о закљученом уговору (партија бр.1)

Одлука о закљученом уговору (партија бр.2)

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора


Одлука о обустави поступка (партија бр.3)

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА - ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ И КОНТРОЛА БРИСЕВА ЈН.БР.1.2.6/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 1.2.2/2017

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

 

ЈАВНА НАБАВКА - СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТНОГ КАДРА - СЕМИНАРИ У УСТАНОВИ 1.2.5/2017

 


Обавештење о обустави поступка за партију 2.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.

Одлука о додели уговора за партију 1 и 3.

Одлука о обустави поступка за партију 2.

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

 

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА И ИНТЕРНЕТ  1.2.1/2017

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. - Фиксна телефонија

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. - Интернет

Одлука о додели уговора

Позив за подношење одлуке

Конкурсна документација

 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЦЕ  - 1.2.3/2017

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. - Осигурање имовине и возила

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. - Осигурање запослених

Обавештење о закљученом уговору за партију 3. - Осигурање деце

Одлука о додели уговора-2. део
Одлука о додели уговора-1. део

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА - ИЗЛЕТ ДЕЦЕ У ЈАГОДИНУ  1.2.4/2017

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТНОГ КАДРА - СЕМИНАРИ У УСТАНОВИ 1.2.5/2017

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. - "Даровито дете у вртићу - препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. - Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи
Обавештење о закљученом уговору за партију 3. - Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  1.2.4/2016

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу конкурсног рока за подношење понуда

Питања 2

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА - ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ И КОНТРОЛА БРИСЕВА 1.2.5/2016

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА И ИНТЕРНЕТ ЈН 1.2.3/2016

 

Обавештење о закљученом уговору - партија 2.услуге интернета

Обавештење о закљученом уговору - партија 1.услуге фиксне телефоније

Одлука о додели уговора

Одговор на питања за додатно појашњење понуде

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊА ИЗЛЕТА ДЕЦЕ У ЈАГОДИНИ  ЈН 1.2.2/2016


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ВОЗИЛА УСТАНОВЕ,ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ И ДЕЦЕ КОЈА БОРАВЕ У УСТАНОВИ ЈН 1.2.1/2016


 

Обавештење о закљученом уговору за партију 3.осигурање деце од незгоде

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.осигурање запослених

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.осигурање имовине и возила

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде2

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ  ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ  И КОНТОЛА БРИСЕВА ЈН 1.2.5/2015

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА

 


Обавештење о закљученом уговору за партију 1.услуге фиксне телефоније

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.услуге интернета

Измењена конкурсна документација(друга измена)

Обавештење о продужену рока за подношење документације

Додатна појашњења  конкурсне документације(одговор на питање бр.2)

 

Додатна појашњења конкурсне документације-одговор на питање потенцијалног понуђача

 

Измењена конкурсна документација


Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТНОГ КАДРА-ОРГАНИЗОВАЊЕ СЕМИНАРА ЈН 1.2.2/2015


Обавештење о закљученом уговору за партију 1.Семинар "„Индивидуализација – промишљеним корацима ка детету и породици“

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 3.Семинар „Кућа пријатељства - породица у вртићу“

 

Обавештење о обустави поступка партијe  бр.2 и бр.4

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА УСТАНОВЕ, ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ И ДЕЦЕ КОЈА БОРАВЕ У УСТАНОВИ Ј.Н 1.2.1/2015


Обавештење о закљученом уговору за партију 3.осигурање деце од незгоде


Обавештење о закљученом уговору за партију 1.осигурање имовине

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.осигурање запослених

 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде бр.3.

 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде бр.2.

 

Одговор на питање за појашњење конкурсне документације

 

Измењена конкурсна документација


Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊА ИЗЛЕТА ДЕЦЕ У ЈАГОДИНИ


Обавештење о закљученом уговору


Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА-УЗОРКОВАЊЕ ХРАНЕ И КОНТРОЛА БРИСЕВА

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Обавештење о продужењу конкурсног рока за подношење понуда

 

Измењена конкурсна документација

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТНОГ КАДРА - ОРГАНИЗОВАЊЕ СЕМИНАРА  БРОЈ 1.1.2/2014


Одлука о додели уговора

 

Обавештење о покретању поступка

 

Обавештење о закљученом уговору, партија 2.Семинар "Превенција агресије и насиља у раном узрасту"

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуге-стручно усавршавање васпитног кадра-организовање семинира "Превенција агресије и насиља у раном узрасту".

 

Конкурсна документација за организацију семинара „Корак по корак- квалитетном образовном праксом ка друштву знања

 

УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ


Обавештење о закљученом уговору

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА ДЕЦЕ У ЈАГОДИНУ


Oбавештење о закљученом уговору

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТНОГ КАДРА - ОРГАНИЗОВАЊЕ СЕМИНАРА

 

Обавештење о закљученом уговору , партија 3. семинар "Заједно у одрастању, сарадња са породицом"

 

Одлука о додели уговора за партију 3.Семинар "Заједно у одрастању, сарадња са породицом"

 

Обавештење о обустави поступка партијe od 4-7

 

Обавештење о обустави поступка партија 2. Семинар „Превенција агресије и насиља у раном узрасту“.

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.Стручно усавршавање васпитног кадра-организовање семинара„Корак по корак- квалитетном образовном праксом ка друштву знања“.

 

Обавештење о обустави поступка партија 1. Семинар „Корак по корак- квалитетном образовном праксом ка друштву знања“

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 

Конкурсна документација за јавну набавку услиге-стручно усавршавање васпитног кадра-организовање семинира "Заједно у одрастању, сарадња са породицом".

 

Конкурсна документација

  
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач