• uskoro_evrtic.png
  • jysk_pr_tekst_1.jpg
  • bozic1.jpg
  • sv_sava.jpg

КОНКУРСИ

ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСTВЕНА ЗАШТИТА

 

 

Децо будите здрава  немојте бити болесни!Боље је да вас грде, што сте здрави, него да вас воле што сте болесни!

Душко Радовић 

                                      

   Програм здравствене превенције се у Предшколској установи “Наше дете” реализује у складу са Законом,  Правилником и Упутством Министарства здравља и Министарства просвете Републике Србије.

   Формирање здравих навика код деце основни је задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивне здравствене заштите у дечјем вртићу.

    Активности на формирању здравих навика код деце спроводи се

- у оквиру свих редовних активности за време боравка у вртићу,

- применом одговарајућих метода, програма, средстава и облика здравсвено-васпитног рада, адекватних за одговарајући узраст.

Овим активностима обухватају се:

-одржавање опште и личне хигијене ( хигијена лица, руку, уста и зуба и коже, употреба тоалета хигијена одеће и обуће идр. )

-правилна исхрана уз поштовање норматива,

 -вакцинација-према Програму обавезне имунизације становништва,

-унапређење и очување здравља и безбедности деце,

-заштита животне средине и здраво окружење у коме бораве деца (хигијена просторија и околине,отклањање отпадних материја и вода ),

-физичко-рекреативне и друге активности које доприносе очувању и унапређењу здравља детета.

     За формирање здравих навика код деце од изузетног значаја је учешће родитеља. Од изузетне је важности да родитељи схвате да је вртић установа где бораве здрава деца.

   Програмски задаци превентивне здравствене заштите деце као и мере за очување и унапређивање здравља деце одвија се кроз области рада: 

1.Контрола здравственог стања деце на пријему и у току дана ( на основу изгледа детета, преглед коже и видљиве слузокоже, узимање основних анамнестичких података од родитеља о њиховим запажањима у погледу здравственог стања детета, сумњу на почетак болести и изолација болесног детета,

2.Стварање одговарајућих услова  у средини где бораве деца (редовно одржавање хигијене простора, температура просторија, осветљеност, проветреност као и хигијене и безбедност на отвореном простору),

3.Здравсвено-васпитни рад (у циљу континуираног здравственог васпитања деце спроводе се адекватне активности у складу са Календаром Јавног здравља значајне за рад са децом, развијање културно-хигијенских навика, одржавање личне хигијене деце, развијање правилног односа према исхрани, правилан ритам живљења у вртићу.

4.Мере и активности систематског праћења раста и развоја ( мерење телесне тежине и телесне висине) и преглед на педикулозу ( вашљивост ). Код деце код које је уочена педикулоза, деца се изолују из групе.

5.Мере правовременог спречавања и раног откривања поремећаја и болести уз благовремено преузимања мера санације и то свакодневном контролом општих хигијенских – епидемиолошких услова.

6.Родитељ је дужан да након сваке прележане болести и излечења детета донесе потврду од надлежног педијатра да може да борави у колективу

7.Едукација запослених,

8.Едукација деце,

9.Вођење медицинске документације и евиденције

10.Стручно усавршавање ( одвија се путем семинара , стручних сусрета, трибина, преко Удружења, присуствовањем свим стручним саветовањима, конференцијама, како би пратили савремена достигнућа из области превентиве )

У циљу унапређивања програма превентивне здравствене заштите постоји сарадња са стручним институцијама.

   Превентивна здравствена заштита ПУ Наше дете у Врању остварује се у сарадњи са :

- родитељима,

- Домом здравља.

- Медицинским центаром,

- Заводом за јавно здравље,

- Епидемиолошком службом,

- Републичком санитарном инспекцијом,

- Републичком ветеринарском инспекцијом,

- Црвеним крстом,

- Специјализованом кућом за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију ВИСАН. 

   Реализацију програмских задатака превентивне здравствене заштите спроводе медицинске сестре-сарадници на пословима неге и превентивне здравствене заштите и медицинска сестра-сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите.

  

                                  Гордана В. Ристић - сарадник за унапређивање

                                  превентивне здравствене заштите