У централној кухињи  припрема се храна за децу  свих вртића целодневног и полудневног боравка, док вртић у Врањској Бањи има сопствену кухињу. Намирнице за припрему хране у Врањској Бањи шаљу се из централне кухиње. 

     Службу за исхрану чине: 

 • управник објекта, 1 извршилац
 • сарадник за исхрану-нутрициониста, 2 извршиоца
 • главни кувар 1-1 извршилац
 • главни кувар 2-1 извршилац
 • главни кувар (у Вртићу "Бамби")- 1 извршиоц
 • кувар посластичар, 2 извршиоца
 • пекар, 1 извршилац
 • помоћни кувар, 2 извршиоца
 • магационер, 1 извршилац
 • спремачица, 2 извршиоца
 • возач- 2 извршиоца.

     Промоција „Правилне исхране“  и активности на унапређивању исхране су такође саставни део рада централне кухиње.

  Одвијање процеса припремања хране у здравствено-безбедоносном смислу је под сталним надзором инспекција.

    Установа је са ЗЗЈЗ у Врању склопила уговор о контроли хигијенског стања и микробиолошке исправности хране и намирница.

     Једном месечно ЗЗЈЗ У Врању врши узорковање хране  и узима брисевеса руку, посуђа, прибора и површина из свих кухиња предшколске установе. Узорковање хране и намирница се врши више пута у току месеца, по распореду који одређује управник обкјекта.

     У централној  и дистрибутувним кухињама имплементиран је HACCP систем (обезбеђивање здравствено безбедног производа намењеног деци).

     У кухињи се дневно припреми и дистрибуира око 3700 оброка за децу целодневног боравка и око 170 оброка за децу полудневног боравка.

     Такође у централној кухињи се припремају оброци за децу која су због здравственог стања по препоруци педијатра на посебном режиму исхране.

   Сарадник за исхрану - нутрициониста планира исхрану деце на основу  норматива и потреба  утврђених „Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи. 

     Планирање исхране подразумева израду јеловника за 15 дана,  који задовољава принципе правилне исхране:

- препоручену енергетску  и нутритивну вредност оброка;  

-број дневних оброка  (зависно од дужине боравка деце у установи),препоручену процентуалну заступљеност у односу на укупни дневни оброк;

-заступљеност биолошки вредних намирница из  свих група , у зависности од годишњег доба.

     Израђује индивидуалне јеловнике на основу извештаја педијатра за децу која из здравствених разлога захтевају прилагођену исхрану.

     Нутрициониста у сарадњи са шефом кухиње,  ради на увођењу нових јела, изради рецептура,  као и нутритивног норматива .

    Промовише правилну исхрану и хигијенске навике у исхрани деце.

    Сарадник за исхрану - нутрициониста прати остваривање комплетне исхране деце у предшколској установи:

-Прикупља податке о броју требованих оброка и на основу тога врши обрачун и требовање намирница из магацина.

-Контролише квалитет достављених намирница и пратећу документацију (декларацију ,атест).

-Врши надзор над санитарно –хигијенским стањем простора за чување, припрему и дистрибуцију хране.

-Контролише расподелу хране по објектима,

-Редовним  обиласком објеката нутрициониста прати и контролише расподелу хране  у самим објектима као и начин сервирања  деци.

Размењује информације са децом ,васпитачима, родитељима по питању правилне исхране.

 Сарадник за исхрану нутрициониста је члан  HACCP-тима установе.

   Учествује у припреми конкурсне документације јавне набавке намирница.

   Учествује у раду   органа установе .

   Сарађује са ЗЗЈЗ Врање  и  надлежном инспекцијом, другим стручним институцијама које се баве унапређивањем исхране.

   Стручно се усавршава, присуствује и активно учествује у раду „Удружења нутрициониста дијететичара ПУ Србије“, „Удружења здравствених радника

Србије и другим струковним асоцијацијама и удружењима.

 

     Руководилац службе: Нада Богдановић, управник објекта, тел. 064/8864966. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Сарадник за исхрану –  нутрициониста Драгана Божиловић Стојиљковић, тел.  064 8864945

      Сарадник за исхрану – утрициониста , Вања Савић Алексић, тел. 0648310482, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Доступни родитељима свакодневно  06-14 часова , за доношење лекарских  извештаја .

     За индивидуалне разговоре доступни уторком и четвртком 12-14 часова.

Награде и признања

award image

ПУ “Наше дете“ Врање, добитник је „Светосавске награде„ Министарства просвете, науке и технолошког развоја за изузетан допринос развоју образовања у 2017. години.