• uskoro_evrtic.png
  • jysk_pr_tekst_1.jpg
  • bozic1.jpg
  • sv_sava.jpg

КОНКУРСИ

     

Сектор за финансијско-рачуноводствене послове чине:

 

- руководилац финансијско - рачуноводствених послова,

- дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове,

- самостални финансијско-рачуноводствени сарадник ,

- референт за рачуноводствено - финансијске послове (благајник),

- референт за рачуноводствено - финансијске послове,

- магационер (прехрамбене робе),

-магационер (потрошног и дидактичког материјала, ситног инвентара и резервних делова),

 

     Запослени у овом сектору обављају следеће послове: 

- Планирање и реализација прихода и расхода установе,

- Обрачун зарада и других исплата,

- Евиденција долазности деце и дуговања корисника услуга и испис деце,

- Јавне набавке,

- Вођење магацинског пословања,

- Другe финансијскe послове.

 КОНТАКТ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.