• uskoro_evrtic.png
  • jysk_pr_tekst_1.jpg
  • bozic1.jpg
  • bozic.jpg
  • sv_sava.jpg

КОНКУРСИ

 

ПРИЈЕМ ДЕЦЕ  У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШЕ ДЕТЕ“ У РАДНОЈ  2020/2021.год.

 

     Предшколска установа „Наше дете“ расписала је, у периоду од 04. до 22. маја 2020.г, Конкурс за пријем деце у Предшколску установу „Наше дете“ за радну 2020/2021.г.

    Спискови примљене деце за целодневни боравак биће, од 15.јуна 2020.г. истакнути у вртићима и у згради Управе Предшколске установе, улица Цара Душана 22. 

     Сва деца пријављена за четворочасовни програм, ппп и полудневни боравак су примљена.

     О преузимању потврде за пријем и даљој процедури - родитељи ће бити обавештени oд одговорних лица из вртића. Поред потврде о пријему, родитељи ће добити и здравствени лист детета  који треба да овери изабрани педијатар. Тако  ће као обавезна документација за склапање Уговора за боравак детета у вртићу бити: лекарско уверење и оверен здрваствени лист.Са склопљеним Уговором, лекарским уверењем и здраственим листом се родитељ јавља у вртић у коме ће дете боравити у назначеном периоду.О евентуалним препрекама за поштовање временске динамике и склапање Уговора о боравку – родитељ обавештава одговорна лица из вртића.

 

   Предшколска установа „Наше дете“

      Врање, јун 2020.г.                    Комисија за пријем деце

                                                     Директор

                                                   Весна Џикић