• 60_rodj3.jpg
  • 60_god_PU_sajt.png
  • 60_rodjdr2.jpg
  • ruke.jpg
  • padobran.jpg
  • 58775408_246998412826539_9216467932761030656_n.jpg

КОНКУРСИ

 

 

      У складу са потребама организације рада и карактером васпитно-образовне делатности Установе, ради остваривања што потпунијих резултата у извршавању послова и радних задатака и остваривања права, обавеза и одговорности радника, Установа је организована у дечје вртиће и службе. 

     СЛУЖБЕ Установе чине:  

     Служба за руководеће, стручно-педагошке, правно-административне, финансијско-рачуноводствене и техничке послове са својим секторима,  и налази се у ул. Цара Душана бр. 22  и

     Служба за исхрану деце - Централна кухиња у ул. Моше Пијаде бр. 10.