• bb.jpg
  • imas_pr.jpg
  • defile3.jpg
  • IMG-c8cb6c27d31f89da502b0fe0b9328322-V.jpg

 

ОБЈАВЉЕНИ СПИСКОВИ ДЕЦЕ ПРИМЉЕНЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШЕ ДЕТЕ“ У РАДНОЈ  2019/2020.

 

     Предшколска установа „Наше дете“ расписала је, у периоду од 06. до 20. маја 2019. г, Конкурс за пријем деце у Предшколску установу „Наше дете“ за радну 2019/2020.г.

 

Спискови примљене деце за целодневни боравак истакнути су на огласним таблама вртића и у згради Управе Предшколске установе, улица Цара Душана 22.

Сва деца пријављена за четворочасовни програм, ппп и полудневни боравак су примљена.

 

     О преузимању потврде за пријем и даљој процедури - родитељи ће бити обавештени oд одговорних лица из вртића. Поред потврде о пријему, родитељи ће добити и здравствени лист детета  који треба да овери изабрани педијатар. Тако  ће као обавезна документација за склапање Уговора за боравак детета у вртићу бити: лекарско уверење и оверен здрвствени лист.Са склопљеним Уговором, лекарским уверењем и здравственим листом се родитељ јавља у вртић у коме ће дете боравити у назначеном периоду.

     О евентуалним препрекама за поштовање временске динамике и склапање Уговора о боравку – родитељ обавештава одговорна лица из вртића.

 

 

 Предшколска установа „Наше дете“

     Врање, јун 2019.г.                        Комисија за пријем деце

                                                         Директор

                                                                                          Весна Терзић